Disclaimer

Disclaimer voor Purr Kat shop

Purr Kat shop (Kamer van Koophandel: 80617255) verleent je hierbij toegang tot purrkatshop.nl (“de website”) en nodigt je uit het aangebodene te kopen.

Purr Kat shop behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover vooraf aan jou mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Purr Kat shop spant zich in om de inhoud van de website blijvend te actualiseren en/of aan te vullen. We besteden hieraan enorm veel zorg en aandacht maar natuurlijk is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden producten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid tenzij anders elders bepaald. Deze producten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Purr Kat shop.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typfouten. Je kunt op basis van dergelijke fouten niet claimen dat je een geldige koopovereenkomst hebt met Purr Kat shop

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Purr Kat shop nooit aansprakelijk gesteld worden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Purr Kat shop of Purr Kat shop heeft van de eigenaar toestemming om het materiaal te gebruiken. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Purr Kat shop, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Laatst gewijzigd 1 januari 2023